Jag startade teatergruppen Acting for Change 2016 – föreningen TGVS, Tillsammans gör vi skillnads teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända i Västerås.

Fram till hösten 2020 var jag verksamhetsledare, regissör och manusförfattare till gruppens föreställningar. Medlemmarna i gruppen har varierat över tid – deltagarna från Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Somalia, Eritrea, Colombia och Sverige har som flest varit 15 personer.

Acting for Change har producerat två föreställningar – ”HOPE” i samarbete med Västmanlands Teater, maj 2017 och HOME eller Om kärleken i samarbete med 4:e teatern juni 2018, som spelats i Västerås och på turné i länet. Båda föreställningarna byggde på de medverkandes situation och egna berättelser.

Den sista och avslutande delen i den trilogi som speglar nyanländas livsvillkor i Sverige efter den stora flyktingvågen 2015, kunde inte genomföras p.g.a Coronapandemin men blev istället en filmdokumentär.

”HOLD – om en hållbar föreställning” om och med Acting for Change hade visningspremiär i september 2020 och finns att beställa av mig. Filmen är producerad av AIM Produktion och är 49 min. Klicka här för att se vår trailer.

Teaterverksamheten bedrivs som en studiecirkel inom Kulturens Bildningsverksamhet och har haft stöd från Västerås Kommun, Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland.

Läs mer på www.tgvs.se/acting-for-change