Här är ett urval av sceniska projekt som jag drivit från idé till färdig föreställning.
Jag började fördjupa mig i Tomas Tranströmers diktning i slutet av 1980-talet
och har skapat två föreställningar med Tranströmers texter,
”Den halvfärdiga
himlen” 1992 som spelades i kyrkor och ”Inomhuset är oändligt” som kom till i samband med att Tranströmer fick nobelpriset 2011.

Min fascination över E. Swedenborg resulterade i ett sceniskt oratorium –
”Det stora Världsägget”
 med Västerås Sinfonietta, Mariakören och sångsolister i det gamla Valsverket i Västerås 1998.

Jag studerade på PsykosyntesAkademin 2014-16 vilket blev en bidragande orsak till att jag kunde starta teaterverksamheten Acting for Change för asylsökande och nyanlända 2016.